)

Voldgiftsret

Voldgiftsret

Af Jakob Juul og Peter Fauerholdt Thommesen

Udgivelsesdato
Varenummer
61919625
ISBN
9788761919625
Sideantal
407
Format
Bog
Udgave
2. udgave

Voldgiftsret, 2. udgave er en samlet fremstilling af dansk voldgiftsret efter voldgiftsloven af 2005.

Bogen behandler blandt andet spørgsmål om:

  • hvilke sager der kan behandles ved voldgift
  • voldgiftsaftalens vedtagelse, fortolkning og ugyldighed
  • voldgiftsaftalens retsvirkninger
  • voldgiftsrettens etablering og sagsbehandling
  • forholdet mellem voldgiftsretten og domstolene
  • anerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftskendelsen
  • ugyldighedssøgsmål
Bogen inddrager nyeste rets- og voldgiftspraksis i Danmark, Sverige og Norge og ajourføres løbende på www.voldgiftsret.dk.

Forfattere

Jakob Juul, advokat og partner hos Viltoft.

Peter Fauerholdt Thommesen, advokat hos Viltoft.

Forfatterne beskæftiger sig til daglig med voldgiftssager.

596,00 kr (ekskl. moms)

Procesret