Karnovs Lovsamling

De nyeste lovændringer, kommentarer og daglige opdateringer fra Danmarks største juridiske database

Med Karnovs Lovsamling Online har du altid adgang til Danmarks mest omfattende juridiske database, med de helt uundværlige og velformulerede ekspertkommentarer.

Daglig opdatering

Produkterne består af et basismodul og en række valgfrie tillægsmoduler. Med basismodulerne får du daglig ajourføring og mere indhold, mens tillægsmodulerne giver dig større valgfrihed.

Hele vejen rundt om loven

Hver gang du slår en lov op i Karnovs Lovsamling, får du samtidig adgang til en række uddybende emner, der har relation til den enkelte lov. Du kan se alt om den historiske baggrund for loven, blive opdateret med de nyeste lovforslag, se stadfæstede love, nye bekendtgørelser, cirkulærer, domme eller vejledninger, som ændrer den aktuelle lov.
Du kan også se, når der udkommer ny faglitteratur om emnet.

Søgeforslag i søgefeltet

Søgeforslag i søgefeltet, også kaldet autocompletion, er en søge-hjælp som gør det lettere at finde præcis det dokument, som du har brug for. Efter indtastningen af det andet bogstav eller ciffer i søgeboksen vil du få forslag til love eller dokumenter som indeholder søgeordet i titlen.

Autofuldførelse gælder også på standardforkortelser som grl for grundloven eller TfK for Tidsskrift for Kriminalret.

Læsevenlig funktion

En mere læsevenlig måde at se dine dokumenter på, som man også kender fra e-bøger. Ved at klikke på bog-ikonet kommer teksten op i et renere format uden andre knapper, header og sidetekst. Dette giver en roligere læseoplevelse, som svarer til det printede dokument.

TimeTravel®

TimeTravel-funktionen hjælper dig med at navigere gennem de historiske versioner af love og paragrafændringer. Ændringerne er farvekodede, og det er muligt at zoome ind og ud på tidslinjen for at se præcis den ønskede dato.

Laborinformation tilgængelig i Jura

Dette betyder, at søgninger på navne, adresser, sogne og domstole vil give resultater i både de juridiske dokumenter og i det detaljerede adressekatalog. Herudover giver det mulighed for at søge på translatører og certificeringer. Laborkataloget bliver vedligeholdt og opdateret løbende af Karnovs redaktører.

Highlight

Du har mulighed for at markere et ord og sætninger i paragraffer, domme og artikler. Det er desuden muligt at kombinere markeret tekst med en note. Dette gøres ved at klikke på den markerede tekst. Overstregninger er blivende i platformen og forsvinder ikke, selvom du logger ud.

Noter

Funktionen giver dig mulighed for at lave noter i tjenesten som små ”Post-its” på f.eks. en paragraf, en dom eller artikel. Funktionen kan således bruges til at indsætte dine egne noter eller kommentarer. Det kan f.eks. være noter til en specifik sag eller en kommentar til det retsområde, et dokument omhandler.

Favoritter

Funktionen gør dine udvalgte dokumenter nemt tilgængelige.
Du kan tilføje dine udvalgte dokumenter til Favoritter ved hjælp af Drag and drop-funktionen. Du klikker på dokumentet – holder venstre museknap nede – og flytter dokumentet til den ønskede placering i dokumentrækkefølgen.

Overvågning

Med OVERVÅGNING har du mulighed for at skabe din egen personlige nyhedstjeneste ved automatisk at få overvåget eksempelvis et emneområde, ændringer i paragraffer eller i en søgning, du har udført.

Min side

Skab dit eget digitale bibliotek 
På MIN SIDE kan du bygge dit eget digitale bibliotek med sagsmapper eller samlinger af dokumenter vedrørende emner af interesse for dig.

Gratis prøveversion

Klik på den runde knap og vær igang med en fuld version af Karnovs Lovsamling snart!

Moduler

Historik

Karnov Historik er et tillægsmodul til Karnov Online Basis. Modulet indeholder historiske versioner af Karnovs Lovsamling for hvert år fra 1993 frem til og med 2004 - samt en Time Travel-funktion,...


Bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger

Karnov Bekendtgørelser, cirkulærer & vejledninger er et tillægsmodul til Karnov Online Basis. Modulet indeholder alle anordninger, bekendtgørelser, cirkulærer, cirkulæreskrivelser, skrivelser...


Karnov Online Basis

Karnov Online Basis omfatter alle danske love kommenteret med fortolkninger, principielle domme, administrative afgørelser og litteraturhenvisninger.Karnov Online Basis indeholder tillige udvalgte...


Forarbejder

Med Karnov Forarbejder har du adgang til de væsentligste kildedokumenter til forståelse af lovgivningen. Du får:Alle ændringslove til gældende dansk lovgivningTilhørende lovforslag med...