Karnovs Lovsamling

Let dit daglige arbejde med denne effektive og opdaterede juridiske database, der giver dig nyeste lovændringer og de velkendte dybe lovkommentarer.

Med Karnovs Lovsamling Online har du altid adgang til Danmarks mest omfattende juridiske database, med de helt uundværlige og velformulerede ekspertkommentarer.

Daglig opdatering

Produkterne består af et basismodul og en række valgfrie tillægsmoduler. Med basismodulerne får du daglig ajourføring og mere indhold, mens tillægsmodulerne giver dig større valgfrihed.

Hele vejen rundt om loven

Hver gang du slår en lov op i Karnovs Lovsamling, får du samtidig adgang til en række uddybende emner, der har relation til den enkelte lov. Du kan se alt om den historiske baggrund for loven, blive opdateret med de nyeste lovforslag, se stadfæstede love, nye bekendtgørelser, cirkulærer, domme eller vejledninger, som ændrer den aktuelle lov.
Du kan også se, når der udkommer ny faglitteratur om emnet.

Moduler

Historik, Online

Karnov Historik er et tillægsmodul til Karnov Online Basis. Modulet indeholder historiske versioner af Karnovs Lovsamling for hvert år fra 1993 frem til og med 2004 - samt en Time Travel-funktion,...


Karnov Online Basis

Karnov Online Basis omfatter alle danske love kommenteret med fortolkninger, principielle domme, administrative afgørelser og litteraturhenvisninger.Karnov Online Basis indeholder tillige udvalgte...


Forarbejder, Online

Med Karnov Forarbejder har du adgang til de væsentligste kildedokumenter til forståelse af lovgivningen. Du får:Alle ændringslove til gældende dansk lovgivningTilhørende lovforslag med...