Program

På kurset vil Ole Aagesen gennemgå nye og ændrede skattelove, udvalgte domme, kendelser og administrative afgørelser.

Ole kommer blandt andet ind på emnerne:

 • Skatteministerens lovprogram 2019-2020
 • Legal skatteudskydelse, skatteoptimering og skatteminimering, herunder:
 • Virksomhedsordningen – opsparing af overskud og optimeringer i VSO
 • Skattepligtig/skattefri virksomhedsomdannelse
 • Generationsskifte af personligt drevne virksomheder
 • Generationsskifte af virksomheder i selskabsform – pengetanksreglen
 • Generationsskifte i skiftede dødsboer
 • Gave- og boafgift, herunder passivposter/værdinedslag for udskudt skat
 • Ulovlige kapitalejerlån – reparationer og ansvarssager
 • Frist- og forældelsesregler
    

Kursets underviser:

Ole Aagesen er ansat hos Revitax A/S som Tax Partner og er desuden tilknyttet CBS Handelshøjskolen i København som ekstern lektor.

Endvidere samarbejder Ole med Karnov Group omkring Karnov SkatteGuiden.

 

OBS!

Ved alle Karnov Groups arrangementer er der mulighed for at blive fotograferet i stemningsbilleder o.l. Hvis du derfor ved senere lejlighed ser et billede af dig selv fra et tidligere arrangement - og IKKE ønsker at blive eksponeret i den forbindelse, kan du altid skrive og bede os fjerne billedet på marketing.dk@karnovgroup.com