Program

På kurset vil Ole Aagesen gennemgå udvalgte dele af kapitalgevinstbeskatningen, udvalgte nye og ændrede skattelove, udvalgte domme, kendelser og administrative afgørelser.

Ole kommer blandt andet ind på emnerne:

  • Anvendelsesområdet og opgørelsen af gevinster/tab for personer/dødsboer og selskaber i:
    • Aktieavancebeskatningsloven
    • Kursgevinstloven
    • Ejendomsavancebeskatningsloven
  • Skatteministerens lovprogram 2020-2021
  • Nye og ændrede skattelove
  • Udvalgte domme, kendelser og administrative afgørelser

Kursusdeltagerne får mulighed for at downloade et omfattende og fuldt dokumenteret kursusmateriale, som blandt andet indeholder ”lovtræer” til ABL, KGL og EBL.

Kursets underviser:

Ole Aagesen er ansat i Revitax A/S som Tax Partner og er desuden ekstern lektor i skatteret på CBS Handelshøjskolen i København.

Endvidere samarbejder Ole med Karnov Group omkring Karnov SkatteGuiden.

 

OBS!

Grundet COVID-19 er der begrænsning på antal deltagere. Vi kan være op til 22 deltagere, og pladserne vil derfor blive fordelt via først til mølle-princippet.

Vi forbeholder os retten til ændringer, hvis der sker ændringer i restriktioner i forhold til COVID-19 situationen.

Ved alle Karnov Groups arrangementer er der mulighed for at blive fotograferet i stemningsbilleder o.l. Hvis du derfor ved senere lejlighed ser et billede af dig selv fra et tidligere arrangement - og IKKE ønsker at blive eksponeret i den forbindelse, kan du altid skrive og bede os fjerne billedet på marketing.dk@karnovgroup.com