Medieprofil

SR-Skat er et forum, hvor eksperter beskriver skatteudviklingen både i Danmark og udlandet. I tidsskriftet orienteres om nye love og bekendtgørelser, de aktuelle regler fortolkes, belyses og deres praktiske betydning analyseres nøje.

For at bringe læseren helt ajour med udviklingen bliver de seneste relevante afgørelser fra domstolene, Landsskatteretten, Skatteministeriet og Told- og Skattestyrelsen naturligvis kommenteret.

SR-Skat udgives 6 gange årligt i et oplag på 3.500 eksemplarer og henvender sig til alle med interesse for det skattemæssige område. Læserne er fortrinsvis registrerede og statsaut. revisorer (39 %), men også økonomer i den private og offentlige sektor (34 %), advokater (15 %) samt rådgivnings- og finansieringsfolk (12 %) findes blandt læserne.

SR-Skats redaktionelle målsætning er at give en uafhængig, journalistisk orientering om emner, der beskriver skatteudviklingen i Danmark og udlandet.

SR-Skat redigeres af ansv. redaktør statsaut. revisor Bjarne Gimsing, professor Jane Bolander, statsaut. revisor Asger Lehmann Høj, skattekonsulent Mette Bøgh Larsen samt statsaut. revisor Klaus Okholm..