Medieprofil

Ugeskrift for Retsvæsen er den førende kilde til information om praksis ved de danske domstole og har været udgivet siden 1867.

Ugeskrift for Retsvæsen er tidsskriftet for alle, der beskæftiger sig med juridiske forhold og dansk retsvæsen. Blandt læserne er advokater, dommere, revisorer og ansatte i den offentlige sektor.

Ugeskrift for Retsvæsen indeholder retsafgørelser fra Højesteret, Sø- og Handelsretten i København samt Vestre og Østre Landsret. Alle afgørelser er resumeret og bearbejdet af professionelle fagredaktører. Ud over domssamlingen rummer bladet retsvidenskabelige artikler, skrevet af teoretikere og praktikere, samt anmeldelser af ny juridisk litteratur.

I nyhedssektionen bringes korte uddrag af de nyeste højesteretsdomme, som indarbejdes i de kommende udgaver. Det betyder, at Ugeskriftets læsere altid er ajour med Højesterets afgørelser senest 14 dage efter afsigelsen.

Ugeskrift for Retsvæsen udgives af Karnov Group, som er blandt de førende udgivere af information til jurister, revisorer og ledere i den private og offentlige sektor.

Karnov Group arbejder sammen med de bedste fagspecialister, hvilket sikrer imødekommelsen af læsernes behov for korrekt, udtømmende, aktuel og brugervenlig information af højeste kvalitet.

 

Ugeskrift for Retsvæsen er medlem af Danske Specialmedier og bliver derfor oplagskontrolleret af Specialmediernes Oplagskontrol (FMK).