R&R 11 2021 "De konkurrenceretlige rammer for gennemførelse af transaktioner. Fra PRESIGNING til CLOSING"