SR Skat 06 2020 "Fradrag for tab ved salg af spekulationsaktiver for personer, herunder tab på virtuel valuta"