R&R 06 2020 IASB har udsendt udkast til en ny regnskabsstandard, General Presentation and Disclosures