R&R03-2023-Håndtering af usikkerhed i strategiske indkøb Det interne regnskabs rolle