R&R03.2022.ISRS 4400 (ajourført) - ajourført standard vedrørende opgaver om aftalte arbejdshandlinger