R&R06-2022-Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation – Overbliksartikel