R&R08-2022-Rapportering om udledning af drivhusgasser i værdikæden (scope 3)