SR-Skat01-2023-Erhvervsmæssig virksomhed og almennyttige interne uddelinger