SR-Skat02-SELSKABSSKATTELOVENS § 2 C – PRAKSIS EFTER IMPLEMENTERING AF SKATTEUNDGÅELSESDIREKTIVET