SR-Skat05-LEVERING MOD VEDERLAG – EN GRUNDLÆGGENDE FORUDSÆTNING FOR MOMSPLIGT