SR-Skat08-PRAKSIS PÅ OMSTRUKTURERINGSOMRÅDET – OVERBLIK OVER UDVALGTE NYE AFGØRELSER