SR-Skat08-VÆRDIANSÆTTELSESCIRKULÆRET – EN STATUS OG OVERSIGT