NIKO support

Forkortelsesliste

Posted by Elisabeth Lindgreen Frimurer on Dec 8, 2020 9:32:40 AM

 

Forarbejder

LFV Lovforslag som vedtaget
LFAEFTBH Ændringsforslag til 3. behandling
LFAEFABH Ændringsforslag til 2. behandling
KBET Kommissionsbetænkning
LFTB Lovforslagets tillægsbetænkning
LFB Lovforslagets betænkning
LFF Lovforslag som fremsat
   


Read More

Topics: tab_1, tab_2