Sådan gør du


dkkg-image-svg-1

Udfyld lektion formen

Udfyld formen herunder på den lektion du ønsker at starte. 

dkkg-image-svg-2

Gennemgå lektion videoen

Afspil lektions videoen. Videoerne varer mellem 45-90 min. 

dkkg-image-svg-3

Køb kursusbevis

Svar rigtigt på 4 kontrolspørgsmål og få dit kursusbevis.


Lektion 1: Ansættelsesbeviser

Lektionen omhandler love og afgørelser, der er relevante i forbindelse med udarbejdelse af ansættelsesbeviser.

Et mangelfuldt ansættelsesbevis stiller i langt de fleste tilfælde en arbejdsgiver svagere i forhold til en medarbejder i forbindelse med en tvist. Domstolene vil således kunne tilkende medarbejderen  godtgørelser som måske kunne have været undgået med et gennemarbejdet ansættelsesbevis. 

Følg lektionen og lær, hvad man skal være særlig opmærksom på i forbindelse med ansættelsesbeviser. Lektionen indeholder bl.a.:  

 • Ansættelsesbevislovens anvendelsesområde
 • Oplysningspligten
 • Særlige vilkår for arbejdspladsen
 • Fortolkning af kravet om væsentlige forhold
 • Godtgørelseskravet
 • Eksempler på domme på området

Lektion 2: Sygdom

Lektionen omhandler love og afgørelser, der er relevante i forbindelse med håndtering af medarbejderes sygdomsforløb.

Når en medarbejder melder sig syg i en længere periode, er der en del forhold som arbejdsgiver at tage højde for. Skal medarbejderen have løn? Hvilke dokumenter skal indhentes for at kunne håndtere sagen? Og hvad sker der på den lange bane, hvis sygeforløbet fortsætter?   

Følg lektionen og lær, hvad man skal være særlig opmærksom på i forbindelse med medarbejderes sygdomsforløb. Lektionen indeholder bl.a.:  

 • Gennemgang af relevante paragraffer i funktionærloven og sygedagpengeloven
 • Selvforskyldt sygdom og svigagtig fortielse
 • Helbredsoplysningsloven
 • 120 dages reglen
 • Refusion og løn under sygdom
 • Eksempler på domme på området

Lektion 3: Opsigelse

Lektionen omhandler love og afgørelser, der er relevante i forbindelse med opsigelse af en medarbejder.

Både medarbejder og arbejdsgiver har ret til at opsige et ansættelsesforhold; men reglerne for at gøre det varierer. Som arbejdsgiver er der mange forhold at tage højde for - både ved selve opsigelsen og i den efterfølgende opsigelsesperiode.

Følg lektionen og lær, hvad man skal være særlig opmærksom på i forbindelse med opsigelse af en medarbejder. Lektionen indeholder bl.a.:  

 • Opsigelsesvarsler og -periode
 • Fritstilling og suspension
 • Usaglig afskedigelse
 • Ferie i opsigelsesperioden