Sådan gør du


dkkg-image-svg-1

Udfyld formularen

Udfyld formularen herunder for den lektion, du ønsker at starte.

dkkg-image-svg-2

Gennemgå lektionen

Afspil lektionsvideoen. Videoerne varer mellem 45-90 min

dkkg-image-svg-3

Køb kursusbevis

Svar rigtigt på 4 kontrolspørgsmål, og få dit kursusbevis.


Lektion 1: Medarbejderaktier (ansættelsesret)

Lektionen tager udgangspunkt i den ansættelsesretlige vinkel på medarbejderaktier.

Lektionen besvarer bl.a. spørgsmålet om, hvorfor det kan være en fordel at tilbyde medarbejderaktier. Den går i dybden med de juridiske og psykologiske fordele ved medarbejderaktier, men ser også på alternative incitamentsprogrammer.  

Da lektionen ser på de ansættelsesretlige aspekter, er det oplagt at fokusere på ikke-ejerordningen og herunder FUL § 17 a. Der fokuseres på aktieoptionsloven og forklarer, hvem der er omfattet af denne (God Leaver/Bad leaver).

Som en vigtig del af den ansættelsesretlige vinkel er ikke mindst de tilbagekøbsklausuler, der kan overvejes at inddrage i en kontrakt.

Du bliver klædt godt på til at rådgive virksomheder omkring de vigtigste elementer i et ansættelsesforhold, hvor der tilbydes medarbejderaktier.

Lektion 2: Medarbejderaktier (selskabs- og skatteret)

Lektionen følger op på lektion 1, hvor fokus er ændret til at se på de skatte- og selskabsretlige forhold vedrørende medarbejderaktier.

Lektionen starter med at give en klar oversigt over, hvad fordelene er for både medarbejderen og virksomheden ved at tilbyde medarbejderaktier. Dog er der samtidig nogle konsekvenser for virksomheden, som er vigtige at rådgive en virksomhedsejer om, inden at medarbejderaktier vælges som incitament for at holde på en medarbejder.

Under de selskabsretlige aspekter præciseres sondringen mellem aktier og warrants. Ligeledes besvares følgende spørgsmål:

 • Hvad er processen for tegningsretter (warrants) og medarbejderaktier?
 • Hvad er reglerne for at give en tegningsret?
 • Skattemæssige aspekter af medarbejderaktier

Under de skatteretlige aspekter bliver følgende love gennemgået og anvendelsen fastslået:

 • Retserhvervelsestidspunkt (LL § 28)
 • Ligningslovens § 7 P

Med i lektionen får du desuden en nem oversigt over betingelser for at anvende medarbejderaktieordningen i ligningslovens § 7P, hvilket ellers kan være et kompliceret overblik at få.

Lektion 3: Medarbejderaktier (Kontrakter og dokumenter)

Lektionen ser på de konkrete og nødvendige kontrakter og dokumenter, der hører til ved udbydelse af medarbejderaktier.

Der sættes fokus på forhold som er fælles for alle ejerandelsinstrumenter herunder:

 • Hvilket selskab erhverves der ejerandele i?
 • Antal ejerandele (nominel stykstørrelse)
 • Udnyttelseskursen (hvad koster det at købe sig ind)
 • Betingelser for udnyttelse (særlige krav for at man kan købe sig ind)
 • Udnyttelsesperioden (hvornår kan man købe sig ind) – ”Vesting periode”
 • Leaver-scenarier (dvs. situationer, hvor medarbejder ikke længere er ansat)
 • Særeje
 • Omsætningsbegrænsning af warrants
 • Pantsætningsforbud
 • Tilbagekøbs/-tilbagesalgsklausuler

Herefter går lektionen i dybden med medarbejderens retsstilling ved kapitalændringer, inden de selskabsretlige dokumenter i form af vedtægter og ejeraftale gennemgås.