Sådan gør du


dkkg-image-svg-1

Udfyld lektion formen

Udfyld formen herunder på den lektion du ønsker at starte.

dkkg-image-svg-2

Gennemgå lektion videoen

Afspil lektions videoen. Videoerne varer mellem 45-90 min.

dkkg-image-svg-3

Køb kursusbevis

Svar rigtigt på 4 kontrolspørgsmål og få dit kursusbevis.


Lektion 1/2: Afgørelsesbegrebet

Lektionen varer 2 x 45 minutter og omhandler definitioner, love og afgørelser, der er relevante i forbindelse med forvaltningsret og afgørelsesbegrebet.

Hvad er en afgørelse - og hvornår er en afgørelse en afgørelse? Med udgangspunkt i konkrete sager bliver definitionen skåret til, så der ingen tvivl hersker i forhold til afgørelsesbegrebet og afgørelsers adskillelse fra fx tjenestebefalinger, procesuelle beslutninger og de offentliges privatretlige dispositioner.

Følg lektionen og lær, hvordan man adskiller afgørelsesbegrebet fra andre dispositioner.Lektionen indeholder bl.a.:

  • Definition og formålsbeskrivelse af afgørelsesbegrebet
  • Forskellige former for afgrænsning af afgørelsesbegrebet
  • Eksempler fra praksis samt domsafgørelser

Lektion 3: Partshøring

Lektionen omhandler regler, love og afgørelser, der er relevante i forbindelse med partshøring.

Ved en forvaltningsmyndigheds behandling giver partshøring parterne mulighed for at øve indflydelse på udfaldet af en sag. Praksis er med til at definere begrebet, og der fokuseres på undtagelser og udvidelse af begrebet.

Følg lektionen og lær, hvad der præcis forstås og skal gøres i forbindelse med partshøring. Lektionen indeholder bl.a.:

  • Definition og formålsbeskrivelse af partshøring
  • Regler og love inden for partshøring
  • Praksis og domsafgørelser om partshøring og afvigelser
  • Udvidet partshøring