Lektion 1: Straffeproces i praksis

Lektionen tager udgangspunkt i retsplejeloven og de paragraffer, der omhandler opstarten af en straffesag.

Der fokuseres bl.a. på sigtedes rettigheder - og reglerne omkring - valg eller beskikkelse af en forsvarer. Lektionen kommer også ind på alle de mange muligheder og begrænsninger, der kan være som forsvarer i en given sag - og hvilke ting, man i den forbindelse skal huske at gøre sin klient bekendt med.

Følg lektionen og lær, hvad man skal være særlig opmærksom på i forbindelse med opstarten af en straffesag. Lektionen omhandler bl.a.:

 • Det frie forsvarervalg
 • Nægtelse af beskikkelse
 • Interessekonflikter
 • Salærtakster
 • Navneforbud
 • Gennemgang af politiets materiale
 • Forsvarerpålæg

Lektion 2: Straffeproces i praksis

Lektionen fortsætter, hvor lektion 1 sluttede: Straffeprocessen er nået til retsplejelovens regler for afhøring af sigtede - med og uden forsvarerens tilstedeværelse.

Der er fokus på efterforskningen, hvor forsvareren spiller en vigtig rolle i at sikre, at alle regler overholdes.

Følg lektionen og lær, hvad man skal være særlig opmærksom på i forbindelse med efterforskningen i en straffesag. Lektionen omhandler bl.a.:

 • Afhøring af sigtede
 • Efterforskning - forsvarerens tilstedeværelse?
 • Uenighed mellem politi og forsvar
 • Anklagemyndighedens rolle
 • Personundersøgelse
 • Mentalundersøgelse
 • Tilståelsessag
 • Anklageskrift

Lektion 3: Straffeproces i praksis

Lektionen fortsætter, hvor lektion 2 sluttede: Straffeprocessen er nået til tidspunktet for hovedforhandling i Byretten.

Elementerne i hovedforhandlingerne i Byretten gennemgåes og gode råd gives med på vejen. Herefter følger retsplejelovens regler og begrænsninger for anke til henholdsvis Landsretten og Højesteret.

Lektionerne i straffeprocessen i praksis afsluttes med gennemgang af reglerne for erstatning og afslutning af sagen som forsvarer.

Følg lektionen og lær, hvad man skal være særlig opmærksom på i forbindelse med afslutningen af en straffesag. Lektionen omhandler bl.a.:

 • Elementer i hovedforhandling i Byretten
 • Anke til Landsretten
 • Anke til Højesteretten
 • Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning
 • Sagsakter efter sagens afslutning