EU-domstolen underkender indirekte Naturstyrelsens, Folketingets og Vestre Landsrets fortolkning af habitatdirektivet.

Udfyld formen, og download Peter Paghs kommentar og dommen her.