Thorvald Spanggaard er afdelingsdirektør for jura og skade i EKF Danmarks Eksportkredit, der i 2016 er blevet omdannet til en selvstændig, offentlig virksomhed. I den forbindelse blev den eksisterende lovgivning også ændret til lov om EKF Danmarks Eksportkredit, hvilken Thorvald Spanggaard med rette har kommenteret på. Vi mødte ham til en snak om at være eksportbank for dansk erhvervsliv.


Små og store

I 2015 var Danmarks Eksportkredit (EKF) en af verdens største finansieringskilder for bæredygtig energi. Den danske videnssektor, der som bekendt er vores fremtid, kommer til live i udlandet bl.a. gennem EKF’s finansieringsmuligheder. Eksport af teknologi inden for den grønne omstilling, dansk teknologi inden for vand, varme, infrastruktur, samt agroteknik er ofte de projekter, EKF medfinansierer uden for landets grænser.

En halv million dér og en halv milliard dér – vi har stort set alle vægtklasser. Vores største finansieringer tegner sig for flere milliarder, for eksempel off shore vindmølleparker. Vi er der både for den lille selvstændige og for de helt store eksportører.

Nye tider

Eksportkreditfonden (EKF) er blevet til EKF Danmarks Eksportkredit. EKF er nu en selvstændig, offentlig virksomhed (en såkaldt SOV ‘er) på linje med DSB. Det sker i ønsket om at give EKF fleksible og fuldstændige rammer og fremadrettet vil reguleringen af virksomheden minde om den, vi kender fra selskabslovgivningen. Formålet med den nye lov er at modernisere, tilpasse og styrke den juridiske ramme om virksomheden EKF og statens ejerskab heraf i overensstemmelse med statens ejerskabspolitik. Det er også præciseret på hvilke betingelser, EKF kan anvende sine ydelser og herunder hvilke ydelser, EKF kan levere. Thorvald Spanggaard kan naturligvis få øje på fordelene ved den nye lovgivning, der trådte i kraft 1. juli 2016.

”Vi har fået en modernisering af lovgrundlaget efter 15 år. Der var et behov for at kigge på governancestrukturen og vores rammer i øvrigt. I hele den periode er vi vokset meget i omsætning, sagstyper og medarbejdere. Produktkataloget er styrket. Nu har vi en liste over ting, vi kan lave, som ikke er udtømmende. Vi er derfor mere fleksible. I det hele taget har vi fået en lovgivning, der passer.”

 

Den gode historie

Ganske små virksomheder, som endnu ikke har slået hul i eksportmuren, kan glæde sig over de muligheder, EKF kan tilbyde dem. Det er nemlig ikke kun finansiering af selve eksporten, der kan dæmme op for handlen, men EKF kan også styrke eksportvirksomhedens likviditet, så virksomheden kan udvide sin kapacitet og få flere kunder. Derudover kan EKF finansiere selve produktionen af eksportvaren her i Danmark. EKF kan også tage risikoen, når virksomheder handler i udlandet og dermed give sikkerhed for betalingerne. EKF er en vigtig samarbejdspartner, når det danske erhvervsliv vil ud i verden.

Vi slipper eksportøren igen, når der er leveret, købt og betalt. Det er nogle gange efter få dage, vi tager afsked med eksportøren. Andre gange strækker finansieringen sig over flere år, eksempelvis når vi taler større infrastrukturprojekter som f.eks. jernbaneprojekter.

Ude godt, hjemme et krav

Når man som EKF har et raison d’être, der skal bevare eller skabe danske arbejdspladser herhjemme, er den danske, økonomiske interesse i de eksporteventyr, EKF involverer sig i, altafgørende for virksomhedens medvirken. Således skal den pågældende virksomheds hovedsæde, udvikling, produktion eller forskning foregå i Danmark.

”Vi kan med sindsro sige, at vi opfylder de betingelser, der er for vores eksistens. Globalisering kommer ingen uden om, men vi tilfører Danmark værdi ved at fastholde eller skabe videnstunge arbejdspladser i Danmark.”

For hvert land i verden, foreligger der en risikovurdering. Vurderingen af de kommercielle og politiske risici er en afgørende nødvendighed for en virksomhed som EKF.

”Der er lande, vi ikke engagerer os i. De kan evt. blive en mulighed senere hen, men vi respekterer den politiske og økonomiske virkelighed, der er lige nu. Og vores eksportører.”

Del forfatterportrættet