Kursusbeskrivelse


Kurset gennemgår følgende emner:

 • Afgørelsesbegrebet
 • Partsbegrebet
 • Undersøgelsespligt
 • Partshøring
 • Form og begrundelse
 • Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger
 • Partsindsigt
 • Notatpligt
 • Journaliseringspligt
 • Vejledningspligt
 • Klagevejledning

 

OBS! Kurset inddrager ikke spørgsmål om hjemmel, saglighed og øvrige offentligretlige grundsætninger og er udarbejdet under forudsætning af, at regler i særlovgivningen, herunder persondatareglerne, er iagttaget.

Format:

 • Onlinekurset er en kapitelopdelt video, der gennemgår i alt 11 emner og afsluttes med en række mindre tests.
 • Kurset er adaptivt, hvilket betyder, at hvert kapitel starter med ”Test din viden”. Hvis kursisten svarer korrekt på spørgsmålene i testen, behøver de ikke at tage den forklarende lektion om emnet. Testen skal bestås for at komme videre til næste kapitel i kurset.
 • Kurset varer ca. 30 min., hvis alle tests besvares korrekt fra start. Ellers skal 2-3 timer beregnes for gennemgang af alle lektioner og afsluttende tests.

Læringsmål & kvalitetsstempling:

 • Onlinekurset giver kursisterne de nødvendige værktøjer for at gennemføre korrekt sagsbehandling i deres daglige virke.
 • Kurset er kvalificeret af dygtige sagsbehandlere hos
  Københavns Kommune
 • Op imod halvdelen af eksempler og cases udskiftes hvert år for  at sikre et tidssvarende og opdateret kursus.

Få en forsmag på kurset

I denne korte introduktionsvideo får du en grundig gennemgang af kursets opbygning og indhold. Du får indsigt i kursets e-læringsdel, tests, kursusbevis samt den opsamlende rapport.


Få skræddersyet tilbud på onlinekurserne

Kurset koster ved enkeltkøb kr. 3.000 ekskl. moms pr. bruger for adgang i et år. Gennemfør enkeltkøb her

Rabat kan opnås ved køb af tre eller flere adgange på én gang. Køb fx adgang til 20 brugere til en pris pr. adgang på kr. 1.250 ekskl. moms.

Udfyld formen nedenfor. og bliv kontaktet for et godt tilbud på netop det antal adgange, du har behov for. Du kan også selv kontakte Morten Boland på mail eller tlf. 23 98 14 17 for et uforpligtende tilbud.

Vi ser frem til at starte dialogen med dig!