Program

På kurset gennemgår vi udvalgt ny skattelovgivning vedtaget i Folketingsåret 2018/19, udvalgte aktuelle erhvervsretlige problemstillinger, aktuelle skatteretlige problemstillinger
og udvalgte nye afgørelser

Hvert år vedtages et sted mellem 20 og 30 nye skattelove.
Karnov afholder årligt tre seminarier, hvor der sættes fokus på disse lovændringer samt et eller flere aktuelle emner.
Disse gå-hjem-møder er en overordnet gennemgang af ny og ændret skattelovgivning.

Karnov udbyder derfor nu et kursus, hvor vi går mere i dybden med udvalgt ny skattelovgivning, som revisorer og advokater bør have et indgående kendskab til.

På kurset vil bl.a. følgende emner blive gennemgået:

1) Udvalgte nye skattelove vedtaget i folketingssamlingen 2018/19, herunder:

  • Initiativer mod sort arbejde m.v.
  • Aktiesparekontoloven
  • Afbureaukratisering af forskerskatteordningen
  • Investorfradragslov.
  • Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien
  • Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter
  • Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderingsterminen, udskydelse af fremrykning af beskatningsgrundlaget m.v.
  • Lempet elvarmeafgift for sommerhuse
  • Skattefri seniorpræmie
  • Permanent forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner og på visse øer

2) Udvalgte aktuelle erhvervsretlige problemstillinger

3) Aktuelle skatteretlige problemstillinger

4) Udvalgte nye afgørelser

Efter deltagelse i kurset kender deltagerne den nyeste vedtagne skattelovgivning, som er relevant for personer, der driver virksomhed i privat regi, og personer, der driver virksomhed i selskabsregi.

Kursets to undervisere:

De to undervisere er de samme som på de tre årlige seminarier. Begge har stor undervisningserfaring, da de årligt underviser på en lang række kurser, primært for advokater og revisorer.


Torben Bagge 
Advokat (H), partner i TVC Advokatfirma, bestyrelsesformand og leder af firmaets skatteafdeling, som p.t. består af mere end 20 specialiserede jurister. Skatteafdelingen er blandt de største i advokatbranchen og håndterer alle former for skatte-og afgiftsmæssige problemstillinger, herunder sager.

Torben er forfatter til en lang række artikler om skatteret, primært offentliggjort i TfS og Revision & Regnskabsvæsen. Torben er desuden tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor i skatteret og offentlig ret, ligesom han er fast underviser på Master i SKAT. Endvidere er han medlem af bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater samt hyppigt anvendt som skatteekspert i medierne.

Jørgen Frausing
Registreret revisor og Senior Tax Manager i TVC Advokatfirma. Jørgen har tidligere været ansat i Foreningen Registrerede Revisorers skatteafdeling.

 

OBS!

Ved alle Karnov Groups arrangementer er der mulighed for at blive fotograferet i stemningsbilleder o.l. Hvis du derfor ved senere lejlighed ser et billede af dig selv fra et tidligere arrangement - og IKKE ønsker at blive eksponeret i den forbindelse, kan du altid skrive og bede os fjerne billedet på marketing.dk@karnovgroup.com