Nyheder på skatteområdet 

Hvert år vedtages et sted mellem 20 og 30 nye skattelove og på kurset gennemgår vi de vigtigste og mest skelsættende af slagsen samt udvalgte skatteretlige problemstillinger og relevante afgørelser.

Især i Folketingsåret 2019/20 har der været – og kommer der – mange nye love og ændringer af lovgivningen som følge af en ny regering, som har ønsket at ændre skattelovgivningen i en mere socialdemokratisk retning.

Karnov udbyder derfor et kursus, hvor vi går i dybden med udvalgt ny skattelovgivning, som revisorer og advokater bør have et indgående kendskab til.

Kurset fokuserer på:

 • Udvalgte nye skattelove til nu vedtaget i folketingssamlingen 2019/20, herunder:
  • Hovedaktionærers delsalg af aktier i selskaber med flere aktieklasser, beskatning ved nedsættelse af gæld, beskatning af kapitalfondspartnere og omdannelsesdatoen ved skattefri virksomhedsomdannelse
  • Digitale salgsregistreringssystemer og ændring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere
  • Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og -tab på hybrid kernekapital m.v.
  • En ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet samt ingen omkostningsgodtgørelse ved klage over tilbagekaldelser af afgørelser om refusion af udbytteskat eller afslag på anmodninger om refusion af udbytteskat
  • Indførelse af en sælgerpantebrevsmodel
  • Ophævelse af fradragsret for renter af fordringer under inddrivelse
  • Fastholdelse af beskatningen af fri telefon og internet m.v.
  • Ensartet bo- og gaveafgift ved generationsskifte og indførelse af retskrav på henstand og forlænget henstandsperiode
  • Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten
 • Aktuelle skatteretlige problemstillinger vedr. virksomhedsordningen.
  • Seneste nyt vedr. virksomhedsskatteordningen
  • Udlån fra virksomhedsordningen
  • Forældrelejligheder i virksomhedsordningen
  • Hvad kan midlerne i virksomhedsordningen bruges til, uden det bliver en hævning?
 • Udvalgte nye afgørelser

Efter deltagelse i kurset kender deltagerne den nyeste vedtagne skattelovgivning, som er relevant for personer, der driver virksomhed i privat regi, og personer, der driver virksomhed i selskabsregi. Samtidig er kurset er relevant for såvel revisorer som advokater.

Kursets to undervisere

Underviserne har stor undervisningserfaring. De holder årligt en lang række kurser og har således i løbet af de seneste år haft fornøjelsen af årligt at undervisere mere end 2.000 kursister, primært advokater og revisorer.

Torben Bagge

Advokat (H), partner i TVC Advokatfirma, bestyrelsesformand og leder af firmaets skatteafdeling, som p.t. består af mere end 27 specialiserede jurister. Skatteafdelingen er blandt de største i advokatbranchen og håndterer alle former for skatte-og afgiftsmæssige problemstillinger, herunder sager.

Torben er forfatter til en lang række artikler om skatteret, primært offentliggjort i TfS og Revision & Regnskab. Torben er desuden tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor i skatteret og offentlig ret, ligesom han er fast underviser på Master i SKAT. Endvidere er han medlem af bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater samt hyppigt anvendt som skatteekspert i medierne.

Jørgen Frausing

Registreret revisor og Senior Tax Manager i TVC Advokatfirma.

Jørgen har bl.a. tidligere været ansat i Foreningen Registrerede Revisorers skatteafdeling.

 

OBS!

Ved alle Karnov Groups arrangementer er der mulighed for at blive fotograferet i stemningsbilleder o.l. Hvis du derfor ved senere lejlighed ser et billede af dig selv fra et tidligere arrangement - og IKKE ønsker at blive eksponeret i den forbindelse, kan du altid skrive og bede os fjerne billedet på marketing.dk@karnovgroup.com