Hovedaktionærbeskatning - Program

Skattestyrelsen vil også i 2019 have fokus på, om hovedaktionærer efterlever gældende skatte- og afgiftsregler. Der rejses løbende nye sager  om aktionærbeskatning, og du kan som rådgiver nemt komme til at stå overfor opgaver, hvor det er nødvendigt at kende seneste nyt inden for lovgivning og praksis.

På dette heldagskursus vil Torben Bagge og Jørgen Frausing give et unikt indblik på området - set fra praktikerens synsvinkel. 

Som deltager får du udleveret undervisningsmateriale, som kan bruges direkte i rådgivning af kunder - og i tvister med Skattestyrelsen - og du vil have fået et højt fagligt indblik i følgende 7 emner:

1) Ny lovgivning, der vedrører selskaber vedtaget i folketingsåret 2017/18:

 • Ny skattekontrollov
 • Ny Skatteindberetningslov
 • Udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter m.v.
 • Bedre vilkår for medarbejderaktier
 • Beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v. 
2) Lovforslag i Folketingsåret 2018/19
 • Afbureaukratisering af forskerskatteordningen
 • Initiativer mod sort arbejde m.v.
 • Investorfradragslov
 • Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter 

3) Maskeret udlodning/udbytte – udvalgt nyere praksis

4) Optimal aflønning af hovedaktionær

5) Hovedaktionærlån – seneste nyt

6) Skattefri kørselsgodtgørelse 

7) Skattestyrelsens indsatsplan 2018

 • Skønsmæssig ansættelse
 • Fri bil, bolig og sommerbolig
 • Hobby og rette indkomstmodtager
 • Maskeret udlodning
 • Beskatning af udlejning af fast ejendom


Underviserne supplerer den almindelige regelgennemgang med den meget vigtige praksis på området, som i et betydeligt omfang er præget af utrykte, ikke-offentliggjorte afgørelser.

På mange områder tegner der sig et noget mere nuanceret billede af gældende skatteret, når man inddrager ikke-offentliggjort praksis, hvilket underviserne derfor vil inddrage i betydeligt omfang.

Som professionel aktør inden for skatteretten er det selvsagt vigtigt at være opmærksom på ikke-offentliggjorte afgørelser. I mange tilfælde kan de bruges til støtte for egen opfattelse i en eventuel tvist med Skattestyrelsen samt til at opnå positive resultater i forbindelse med skatterådgivning.

Kursets to undervisere:

Torben Bagge, Advokat (H), partner i TVC Advokatfirma og leder af firmaets skatteprocesafdeling, der p.t. består af 16 jurister.

Torben er forfatter til en lang række artikler, primært offentliggjort i TfS og Revision & Regnskab. Han er medlem af bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater. Torben er tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor i skatteret og offentlig ret, ligesom han er fast underviser på Master i Skat. Endvidere er han hyppigt anvendt som skatteekspert i medierne.

Jørgen Frausing, Registreret Revisor og Senior Tax Manager i TVC Advokatfirma. Jørgen har tidligere været ansat i Foreningen Registrerede Revisorers skatteafdeling.

 

OBS!

Ved alle Karnov Groups arrangementer er der mulighed for at blive fotograferet i stemningsbilleder o.l. Hvis du derfor ved senere lejlighed ser et billede af dig selv fra et tidligere arrangement - og IKKE ønsker at blive eksponeret i den forbindelse, kan du altid skrive og bede os fjerne billedet på marketing.dk@karnovgroup.com