Inline support DK

Søg i eksterne kilder

Posted by Karnov Group on 13-07-2016 10:41:32
Karnov Group

På Karnov Online kan du også vælge at søge i udvalgte eksterne kilder. 

Sådan gør du:

Søg i eksterne kilder ved at klikke på "Søg i eksterne klider" inde fra søgeresultatlisten. Du finder linket lige under søgeknappen.

P.t. har vi indekseret følgende sider:

Folketinget

  • § 20 spørgsmål og svar
  • Dokumenter vedrørende udvalgsarbejde, almindelig del, dvs. beretninger, spørgsmål & svar, samrådsspørgsmål og øvrige bilag
  • Forespørgsler, redegørelser, forslag til vedtagelse, beslutningsforslag og aktstykker
  • Afstemningsresultater Folketingets forhandlinger, f.eks. 1. behandlinger af lovforslag
  • Spørgsmål & svar og samrådsspørgsmål vedrørende lovforslag
  • EU-sager, dvs. kommissionsforslag, notater til rådsmøder og EU-noter
  • Statsrevisorernes dokumenter, dvs. beretninger og notater.

EU-oplysningen

  • Konventioner, Europaudvalgsdokumenter, topmødedokumenter og statusblade
  • Temasider om forskellige emner omfattet af det europæiske samarbejde.

Curia

  • Der søges dog ikke i verserende sager.

Høringsportalen