JUNO support

Det här hittar du i JUNO

Posted by Eurica Medenilla on Jun 7, 2023 2:15:20 PM
Eurica Medenilla

HF - Innehåll 1

På JUNO startsida scrollar du ner för att hitta en förteckning av allt innehåll i JUNO. 

Författningar:
SFS-ändringar, förordningar och lagar.

Praxis: Rättsfall från allmänna domstolar, Europadomstolen, förvaltningsdomstolar och specialdomstolar. Nästintill alla rättsfall sedan 2013 finns samlade, samt utvalda rättsfall från 1911. Det äldsta dokumentet du hittar i JUNO är från 1876!

Förarbeten:
Departementsserien, lagrådsremisser, statens offentliga utredningar med mera.

EU-rätt:
Alla dokument som genereras från EU-rätten översätts till svenska och läggs in i JUNO.

Myndigheter:
Detta är ett urval av myndigheter med delar av deras historik.

Litteratur:
Lagkommentarer från NJ (gula och blå biblioteket) och Lexino, E-böcker och Rättsområdesanalyser.

Nyheter:
Rättsfallsanalyser, krönikor och nyhetsartiklar – allt framtaget av vår nyhetsredaktion.

Tidskrifter:
Här återfinns ett flertal juridiska tidskrifter, bland annat Juridisk Publikation, Svensk Juristtidning, Ny Juridik och Insolvensrättslig Tidskrift.

JUNO för kommuner:
Kommunspecifikt material bestående av vägledande guider, skolstöd och svar från experten.

 

 

Topics: Innehåll / SE