JUNO support

Lagrum i JUNO

Posted by Eurica Medenilla on Jun 7, 2023 10:39:03 AM
Eurica Medenilla

HF - Innehåll 2


Denna vy är indelad i tre delar: Innehållsförteckning, lagtexten och en gul meny innehållandes lagkommentarer och övrigt innehåll så som SFS-ändringar, förarbeten, rättsfall, med mera. Siffror kan finnas insprängt i lagtexten med hänvisning till motsvarande Karnov-lagkommentar.

 

Topics: Hjälp / SE