JUNO support

Sök i JUNO

Posted by Eurica Medenilla on Jun 7, 2023 10:39:34 AM
Eurica Medenilla

 

Sök
Innan du börjar söka i JUNO är det viktigt att du klargör vad exakt du söker efter. Alla ord du anger kommer att förekomma i dokumenten vilket innebär att ju fler sökord du anger, desto snävare blir sökresultatet.

Sökexempel: Alkohol tillstånd

HF - Sök 1

Gå direkt till
Här kan du välja källa direkt från rullgardinsmenyn. Exempel på källa är Svensk författningssamling, Högsta domstolen, Hovrätterna, etc. Om du har koll på lagförkortningarna, så som PBL, SoL, LSS, BrB, etc., kan du söka på dessa. Om du dessutom anger nummer på kapitel och paragraf hamnar du direkt på exakt önskad plats.

Sökexempel: sol 4 1

HF - Sök 2


Detaljerad sökning
Här har du möjlighet att kombinera ord som förekommer på olika sätt i dokumentet. 

1. I det översta fältet anger du det/de ord som måste förekomma. 
2. I det andra fältet anger du den fras på minst två ord som måste förekomma i den ordning du anger.
3. I det tredje fältet används ”eller”-funktionen. Det innebär att någon eller alla ord du har angett förekommer.
4. I det fjärde fältet utesluter du eventuella ord.

Sökexempel: alkohol tillstånd ”malmö stad” (indraget OR återkallat OR förverkat) -café

HF - Sök 3-1

 

Topics: Hjälp / SE