Karnovs Prisuddeling

Med Karnov Groups overgang fra et traditionelt forlag til en højteknologisk informationsvirksomhed bliver vi ofte inspireret af dem, der bidrager til nytænkning, innovation og digitalisering i vores branche.

De personer og virksomheder ønsker vi at honorere ved at uddele Karnov Priser til fremme af innovation og nytænkning inden for kerneområderne jura, revision og skat. 

Karnov Group støtter desuden andre prisuddelinger såsom Master i Skat-prisen ved CBS og Årsrapportprisen ved DI og FSR.

Karnovs Skatte- og Specialepris

Karnovs Skattepris honorerer hvert forår en skatteekspert, der har givet sit væsentlige bidrag til fremme af skatteretten i Danmark. Bidraget kan både være af teoretisk og praktisk karakter.

Karnovs Specialepris gives ved samme lejlighed til en studerende, der har indleveret et velbedømt speciale inden for skatterettens område.


Læs mere

Karnovs Nytænkerpris

Karnovs Nytænkerpris inden for det juridiske område uddeles hvert år ved Karnov Groups nytårskur i januar til den person eller virksomhed, der med deres innovation har formået at bidrage væsentligt til nytænkning i advokatbranchen.

Innovationen kan være et nyt system eller en ekstraordinær opfindelse, der gør arbejdsgange og kravopfyldelse lettere for advokater og deres klienter at opnå.


Læs mere

Karnovs Revisorpris

Karnovs Revisorpris uddeles hvert år i september ved Revisor Event, som Karnov Group er medarrangør af. Prisen gives til en person eller en repræsentant for en virksomhed, der på særlig vis støtter revisorbranchens omdømme og fremtid.

Det kan være gennem en guide, brug af digitalisering eller anden form for konkret hjælp til revisorer i deres virke. Støtten skal hjælpe til at skabe tryghed og/eller effektivisere arbejdsprocesser for revisor. 

Læs Mere