Karnovs Prisuddeling

Med Karnov Groups overgang fra et traditionelt forlag til en højteknologisk informationsvirksomhed bliver vi ofte inspireret af dem, der bidrager til nytænkning, innovation og digitalisering.

De personer og virksomheder ønsker vi at honorere ved at uddele Karnov Priser til fremme af innovation og nytænkning inden for kerneområderne jura, revision og skat. 

Karnov Group støtter desuden andre prisuddelinger såsom Master i Skat-prisen ved CBS og Årsrapportprisen ved DI og FSR.

Karnovs Skatte- og Specialepris

Karnovs Skattepris honorerer hvert forår en skatteekspert, der har givet sit væsentlige bidrag til fremme af skatteretten i Danmark. Bidraget kan både være af teoretisk og praktisk karakter.

Karnovs Specialepris gives ved samme lejlighed til en studerende, der har indleveret et velbedømt speciale inden for skatterettens område.


Læs mere

Karnovs Nytænkerpris

Karnovs Nytænkerpris inden for det juridiske område uddeles hvert år ved Karnov Groups nytårskur i januar til den person eller virksomhed, der med deres innovation har formået at bidrage væsentligt til nytænkning i advokatbranchen.

Innovationen kan være et nyt system eller en ekstraordinær opfindelse, der gør arbejdsgange og kravopfyldelse lettere for advokater og deres klienter at opnå.


Læs mere

Karnovs Revisorpris

Karnovs Revisorpris er en ny pris, som Karnov Group ønsker at uddele fra efteråret 2017 til en revisor eller en intressent for revisionsbranchen, som har udmærket sig på særlig vis i det forgangne år.

Prisens formål og udvælgelseskriterier er fortsat under udarbejdelse og vil blive offentliggjort her på siden i løbet af foråret 2017.