Kriterier for nominering

  • De nominerede skal gennem deres funktion og erhverv have støttet revisionsbranchens omdømme og fremtid til fordel for revisorer og deres kunder.
  • De nominerede skal have bidraget til at øge væksten i branchen fx ved at kerneydelserne er blevet effektiviseret, mulighederne for rådgivningsydelser er blevet udvidet, og/eller at digitalisering er blevet anvendt på en ny måde. 

Du kan selv være med til at nominere en fagkollega eller leverandør, du synes, lever op til ovennævnte kriterier. Send blot en mail til Karnov Group med en kort motivation for din anbefaling.