Karnovs Skatte- og Specialepris


Karnov Group uddeler hvert år Karnovs Skattepris til en specialist, der har ydet et væsentlig bidrag til fremme af dansk skatteret - enten af teoretisk eller praktisk art. Skatteprisen har været uddelt siden 1998 (tidl. Magnus Prisen), men har siden 2014 været uddelt af Karnov Group. Fristen for at indstille en fagkollega til førstkommende prisuddeling er medio marts hvert år.

Ved samme prisuddeling kåres desuden vinderen af en Specialepris, der gives til en studerende, der har indleveret en velbedømt specialeafhandling inden for skatte- og afgiftsrettens område.

Karnovs Skattepris

Hvert år anmoder Karnov Group relevante foreninger, institutioner og personer inden for skatteret om indstillinger af kandidater til årets prisuddeling.

Ud fra de indstillede kandidater udvælger Karnovs Skattepriskomité en prismodtager.

Ønsker du at indstille en fagkollega til Karnovs Skattepris, skal du sende en mail til Birgitte Møhl, hvor du skriver en kort motivation for din indstilling.

Fristen for at indstille en fagkollega til førstkommende prisuddeling er medio marts hvert år.

Læs vedtægterne for Karnovs Skatte- og Specialepris her


Karnovs Specialepris

Karnov Group anmoder universiteter om at indstille studerende med velbedømte specialeafhandlinger. Samtidig kan studerende indstille eget eller en medstuderendes speciale.

Afhandlingerne bedømmes af Karnovs Skattepriskomité, hvor der bl.a. lægges vægt på afhandlingens karakter og bidrag til udvikling af skatteretten.

Hvis du ønsker at nominere en kandidat til Specialeprisen, skal specialet sendes elektronisk til Birgitte Møhl med information om den opnåede karakter.

Specialer kan sendes hele året og er med i runden for førstkommende prisuddeling.


Skattepriskomitéen

Formand, højesteretsdommer Lars Apostoli

Professor, dr.jur. Jan Pedersen

Afdelingsleder Leo Holm

Advokat Claus Holberg

Vice President Global Strategic Tax & Customs Christer Tønder Bell

Direktør Winnie Jensen

Statsautoriseret revisor Flemming N. Mortensen

Advokat Christian Bachmann

Advokat Steffen Sværke


Tidligere vindere af Karnovs SkatteprisJakob-1.jpg

2017: Jakob Bundgaard


Managing Director hos Corit Advisory, Honorary Professor, Ph.D.


tommyv_.jpg

2016: Tommy V. Christiansen


Advokat og stifter af Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 


Clive-Baxter.jpg

2018: Clive Baxter


Head of Tax Governance and Policy