Karnovs Skatte- og Specialepris


Karnov Group uddeler hvert år Karnovs Skattepris til en specialist, der har ydet et væsentlig bidrag til fremme af dansk skatteret - enten af teoretisk eller praktisk art. Skatteprisen har været uddelt siden 1998 (tidl. Magnus Prisen), men har siden 2014 været uddelt af Karnov Group. Fristen for at indstille en fagkollega er den 27. februar 2017.

Ved samme prisuddeling kåres desuden vinderen af en Specialepris, der gives til en studerende, der har indleveret en velbedømt specialeafhandling inden for skatterettens område.

Karnovs Skattepris

Hvert år anmoder Karnov Group relevante foreninger, institutioner og personer inden for skatteret om indstillinger af kandidater til årets prisuddeling.

Ud fra de indstillede kandidater udvælger Karnovs Skattepriskomité en prismodtager.

Ønsker du at indstille en fagkollega til Karnovs Skattepris, skal du sende en mail til Birgitte Møhl, hvor du skriver en kort motivation for din indstilling.

Fristen for at indstille en fagkollega er den 27. februar 2017.

Læs vedtægteren for Karnovs Skatte- og Specialepris her


Karnovs Specialepris

Karnov Group anmoder universiteter om at indstille studerende med velbedømte specialeafhandlinger. Samtidig kan studerende indstille eget eller en medstuderendes speciale.

Afhandlingerne bedømmes af Karnovs Skattepriskomité, hvor der bl.a. lægges vægt på afhandlingens karakter og bidrag til udvikling af skatteretten.

Hvis du ønsker at nominere en kandidat til Specialeprisen, skal specialet sendes elektronisk til Birgitte Møhl med information om den opnåede karakter.


Skattepriskomitéen

Formand, højesteretsdommer Lars Apostoli

Professor, dr.jur. Jan Pedersen

Afdelingsleder Leo Holm

Advokat Hans Severin Hansen

Advokat Claus Holberg

Sr. Group Tax Director Christer Tønder Bell

Direktør Winnie Jensen

Statsautoriseret revisor Flemming N. Mortensen

Advokat Christian Bachmann


Tidligere vindere af Karnovs Skattepristommyv.jpg

2016: Tommy V. Christiansen


Advokat og stifter af Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 


erikw.jpg

2015: Erik Werlauff


Professor, dr.jur., advokat med møderet for Højesteret


johnbygholm.jpg

2014: John Bygholm


Partner hos Deloitte, formand for FSR og forlagsredaktør på Revision & Regnskabsvæsen