Program


16:30 – 16:35
Velkomst

16:35 – 17:30
Oplæg af forfatterne Michael Møllegaard Jessen og Henrik Karl Nielsen

17:30 – 18:00
Networking

Tilmeld

Tjenestemandsloven og fremtiden

Er lovindgrebet i sygeplejerskekonflikten en anledning til nytænkning?

Der er omkring 50.000 tjenestemænd i Stat, regioner og kommuner, men antallet af tjenestemænd har i mange år været faldende.

Det danske overenskomstsystem opstod for mere end hundrede år siden på det private arbejdsmarked, men det anvendes i dag også ved ansættelser i det offentlige. Det er en central del af overenskomstsystemet, at parterne kan anvende strejke og lockout i en forhandlingssituation. Disse kampskridt vil sædvanligvis motivere begge parter til at nå til enighed – selv efter at forhandlinger strandet.

Det er et særtræk ved tjenestemænd er, at de ikke kan være omfattet af strejke og lockout. Tjenestemandslovens kapitel 10 indeholder i stedet særskilte forhandlingsregler for tjenestemænds løn- og ansættelsesforhold.

Lovindgrebet i sygeplejerskekonflikten i 2021 forlænger de opsagte offentlige overenskomster og bringer for tredje gang siden 1995 en lovlig og overenskomstmæssig arbejdskonflikt til ophør. Efter lovindgrebene i konflikterne i 1995 og 1999 modtog Danmark kritik fra ILOs Organisationsfrihedskomité, fordi lovindgrebene ophævede konfliktretten uden at der som alternativ blev givet mulighed for fortsatte reelle forhandlinger herunder fortsat forligsmægling.


Praktisk info

Dato: 8. november 2021
Tidspunkt: 16:30-18:00
Pris: Gratis

Målgruppe: Alle der arbejder med tjenestemænd, tjenestemandslignende ansættelse og offentlig ansættelse i det hele taget.

Sted: Hos Karnov Group, Sankt Petri Passage 5 st. 1265 København K


Arrangementet bliver afholdt ud fra de gældende anbefalinger fra myndighederne om fremvisning af coronapas.

Vi ser frem til at byde dig velkommen.

Læs mere om bogen her

Tilmeld dig Karnov Talks her

Udfyld formen nedenfor.

OBS!

Ved alle Karnov Groups arrangementer er der mulighed for at blive fotograferet i stemningsbilleder o.l. Hvis du derfor ved senere lejlighed ser et billede af dig selv fra et tidligere arrangement - og IKKE ønsker at blive eksponeret i den forbindelse, kan du altid skrive og bede os fjerne billedet på marketing.dk@karnovgroup.com

Ved udeblivelse uden forudgående afmelding, faktureres 300 kr. i administrationsgebyr.