Whistleblowerordning - hvordan og hvornår? 

Den nye lov forpligter offentlige og private arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte til at indføre en whistlebloweordning, der kan gøre det muligt for ansatte at indberette interne overtrædelser.  

Private arbejdsgivere med 250 eller flere ansatte samt alle offentlige arbejdsgivere skal indføre en intern whistleblowerordning senest d. 17. december 2021. Private arbejdsgivere med 50-249 ansatte kan vente med at indføre ordningen fra den 17. december 2023. 

Whistleblowerordninger inden for specifikke sektorer, som i dag er en del af særlovgivningen, forbliver uændret. Dog skal ordningerne også leve op til den nye lovs regler om procedurer og informationspligt.


Karnov Whistleblower


Nem implementering

Systemet er lavet som plug 'n' play og kan hurtig bruges efter en simpel opsætning. 

  • En cloudbaseret API-løsning
  • Enkel opsætning og ingen vedligeholdelse
  • Enkelt login og password for alle ansatte

Enkel sagsbehandling

Sagsbehandling af henvendelser er let at tilgå, og du har et simpelt overblik over tidligere henvendelser.

  • Enkelt besvarelsesmodul
  • Påmindelser om ‘fløjt’ til behandling
  • Historik med oversigt over ‘fløjt’

Vil du høre mere om den kommende løsning?

Udfyld formen herunder og bliv kontaktet snarest af en produktspecialist, som vil fortælle mere om løsningen og svare på spørgsmål.