Kriterier for at modtage prisen

Prisen går til en person, virksomhed eller organisation, der med nytænkning har formået at:

  • styrke retssikkerheden for en specifik og/eller bred gruppe af borgere eller virksomheder
  • tydeliggøre, gennem nye kanaler, retstilstanden for den enkelte i samfundet
  • nytænke og effektivisere vejen til bedre juridisk indsigt og/eller praksis

I samarbejde med Justitia

Karnovs Nytænkerpris 2024 vil i efteråret blive uddelt i samarbejde med den juridiske tænketank Justitia, men først skal der indstilles.