Peter Pagh-kommentar til EU-dom om ugyldighedsvirkning ved manglende miljøvurdering af planer og programmer

I Karnov-note fra 25. januar 2017 har Peter Pagh kommenteret EU-dommen om ugyldighedsvirkning ved manglende miljøvurdering af planer og programmer. 

Udfyld felterne, og download