Vindmøllebekendtgørelsen skulle have været miljøvurderet

”EU-domstolen har i dom af 27. oktober 2016 i sag C-290/15 Patrice D’Oultremont m.fl. fastslået, at Walloniens
vindmøllebekendtgørelse, der regulerer støj og skyggevirkning fra vindmølleparker, skal anses for en plan omfattet af SMV-direktivet, uanset bekendtgørelsen har karakter af en generel regulering, der ikke er begrænset til bestemte geografiske områder.

Dommen kan få betydning for den danske vindmøllebekendtgørelse og andre bekendtgørelser som husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der har karakter af en sektorspecifik regulering af arealanvendelsen.”

Peter Pagh, 13. december 2016

Udfyld felterne, og download