Krav til den dataansvarlige virksomhed

Persondataforordningen stiller krav til virksomheder, der anvender personoplysninger: De skal kunne dokumentere, hvordan de håndterer dem. Der skal være datasikkerhed, og sikkerhedsbrud skal rapporteres.

Persondatarettens primære formål er at beskytte personoplysninger, således at de ikke bliver anvendt på måder, der kan krænke den enkelte persons privatliv og integritet. Læs mere i artiklen for at undgå de store bøder.

Udfyld felterne, og hent artiklen: