Den nye udbudslov pr. den 1. januar 2016

Jesper Fabricius, som har været medlem af udbudslovudvalget, fortæller i denne artikel fra Erhvervsjuridisk Tidsskrift om baggrunden for loven og for hovedindholdet af de ændringer, som loven indebærer i forhold til tidligere regulering. 

Forfatteren peger endvidere på udbudsreglernes udfordring: Balancegangen mellem på den ene side at have en regulering, der understøtter etableringen af det indre marked i EU og forhindrer, at ordregivere lader sig lede af andre hensyn end økonomiske, og på den anden side at undgå en regulering, som medfører høje transaktionsomkostninger og gør det vanskeligt for ordregiverne at agere markedsmæssigt. 

Udfyld felterne, og download artiklen: