Tidspunkt:

Hvidovre: den 23. maj  kl. 9-16.

Aarhus:  den 25. maj  kl. 9-16.

Sted:

Hvidovre: Scandic Hvidovre

Aarhus: Scandic vest

Pris for deltagelse:

3.495  kr. ekskl. moms.

Målgruppe:

Skatterådgivere, revisorer og andre der arbejder med skat.

Kursusbevis

1-dags kurset svarer til 7 lektioners efteruddannelse.

Beskrivelse og program

Skattelovgivningen ændres hele tiden dels via lovgivningen, dels via de mange tusinde afgørelser, der hvert år træffes på skatteområdet.

Få indblik i den nyeste skattelovgivning og kommende lovinitiativer samt udvalgte nye bekendtgørelser og styresignaler fra Skattestyrelsen og udvalgt ny praksis, herunder ikke-offentliggjorte afgørelser.

Ved Folketingsvalget fik vi en bred regering hen over midten, hvilket betyder, at på personskatteområdet vil regeringen prioritere at gennemføre en skattereform, der øger lønmodtagernes rådighedsbeløb og gør det mere attraktivt at arbejde og yde en ekstra indsats. Det betyder helt sikkert en del lovændringer på skatteområdet.

På kurset vil advokat Torben Bagge og tax manager Jørgen Frausing gennemgå nye og ændrede skattelove, udvalgte domme, kendelser og administrative afgørelser. Desuden gås i dybden på seneste regler og praksis på udvalgte aktuelle temaer:

  • Problematikken omkring overdragelse af fast ejendom mellem nærtstående
  • Rette indkomstmodtager – ny vigtig højesteretsafgørelse
  • Problemstillinger omkring erhvervsmæssig virksomhed
  • Seneste nye vedrørende virksomheder der drives i privat regi
  • Seneste nyt vedrørende aktionærlån – nyt styresignal

Program

09.00                  Velkomst og praktiske oplysninger

09.05                  Ny lovgivning for lønmodtagere, erhvervsdrivende og selskaber

11.00                  Aktuelle temaer

12.00                  Frokost

12.45                  Nyt fra Karnov Online inden for skat, moms og afgifter

13.30                  Domme og afgørelser

15.55                  Afslutning

 

Undervisere fra TVC Advokatfirma:

Torben Bagge - partner, advokat (H), leder af skatteafdelingen
Jørgen Frausing – senior tax manager

Kursusdage

Hvidovre (Scandic Hvidovre) 

Den 23. maj kl. 09-16.

Aarhus (Scandic Vest)

Den 25. maj kl. 09-16.

 

Betingelser

Ved tilmelding af kurset modtager du en faktura før afholdelse på 3.495 kr. ekskl. moms. 

Din tilmelding er bindende, men du vil op til 1 dag før kurset kunne overføre din kursusplads til en kollega. Vi skal blot have tilsendt navn og e-mail til marketing.dk@karnovgroup.com.

Kurset vil kun blive afholdt ved minimum 10 tilmeldte.