Program

På kurset vil Martin Christensen gennemgå seneste nyt inden for området skattefri virksomhedsomdannelse. 

Martin kommer blandt andet omkring :

  • Seneste lovændringer inden for området
  • Nye udvalgte domme og afgørelser inden for området
  • Typiske faldgruber og udvalgte fejl

Derudover vil Flemming Bach fra Karnov slutte af med at vise, hvordan du nemt og fejlfrit kan lave en skattefri virksomhedsomdannelse via Karnov SkatteGuiden. 

Kursusdeltagerne får mulighed for at downloade kursusmateriale efterfølgende. 

Kursusbesvis vil blive sendt til alle, som har deltaget den fulde time. Forvent der kan gå op til to uger før det bliver sendt på mail.

Kursets underviser:

Martin Christensen arbejder til dagligt som Tax Manager hos Revitax A/S og er samtidig redaktør på Karnovs SkatteGuiden for skattefri virksomhedsomdannelser. Martin er uddannet Master i Skat fra CBS. Inden ansættelsen hos Revitax A/S i foråret 2020, arbejdede Martin Christensen i ca. 3 år som Skatterådgiver i Beierholm og inden da lidt over 10 år som revisor.

Martin har til trods for sin alder, stor undervisererfaring, ikke mindst fra CBS, hvor Martin er ansat som ekstern lektor og fagansvarlig. Martin har desuden skrevet en række skattefaglige artikler til bl.a. SR SKAT, INSPI, Karnov mfl.

Martins fagområder er bl.a. skattefri virksomhedsomdannelser, virksomhedsordningen, bilbeskatning, ejendomsavancebeskatning, kapitalejerlån og hovedaktionærbeskatning.