Med Fødevarer får du:


Nyheder lige ved hånden

Du finder de nyeste opdateringer i nyhedsservice. Her har du adgang til dokumenter publiceret inden for de seneste seks måneder.

Alle regler

Fødevarer Online indeholder regler for alle former for fødevarer, produktion og håndtering af fødevarer, næringsloven og restaurationsloven, markedsføring samt ud- og indførsel af fødevarer.

Løbende opdatering

Fødevarer Online ajourføres løbende med fremsatte og vedtagne lovforslag samt udvalgsbetænkninger, bekendtgørelser, cirkulærer, EU-forordninger, ændringer til love og bekendtgørelser mv.

Din adgang

De næste 10 dage har du bl.a. adgang til:

  • Konsolideret lovgivning
  • Noter og forarbejder 
  • Principielle afgørelser 
  • Alle juridiske tidsskrifter  

Spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig på telefon 33 74 07 00 i hverdage kl. 8.30-16.30