Sådan fungerer det


1


Opret brugerroller

Når du får adgang som administrator, skal du oprette adgang til sagsbehandler: Typisk en uafhængig indberetningskanal med ekspertise til håndtering af alle typer indberetninger. Administrator skal herefter oprette én fællesadgang til medarbejdere i virksomheden.

2


Implementér i organisationen

Når brugerrollerne er oprettet, skal whistleblowerordningen implementeres i organisationens interne processer. Personalehåndbogen skal opdateres, link til systemet skal deles på intranettet, og alle i virksomheden skal informeres om den nye ordning.

3


Sagshåndtering

Ved indkomne sager modtager både admininstrator og sagsbehandler besked fra systemet, og en screeningsproces kan begynde. I sagsbehandlingen kan der kommunikeres 100% anonymt mellem sagsbehandler og whistleblower. 


Et fornuftigt valg

Karnov Whistleblower understøtter kravene i hvidvaskloven om anonym indberetning, og al persondata bliver behandlet i henhold til GDPR. 


Simpelt og trygt

Karnov Whistleblower er et simpelt cloud-baseret it-system som sikrer 100% anonymitet af whistleblower. Løsningen understøtter kravene i Hvidvaskloven om anonym indberetning, og al persondata bliver behandlet i henhold til GDPR.

Komplet onboarding

Vi hjælper med træning i brug og opsætning af systemet, og du får adgang til manualer, vejledninger, eksempler på tekst til personalehåndbog, whistleblowerpolitik og kundepræsentationer til rådgivere.

Omkostningsfrit for rådgiver

Alle rådgivere kan få adgang til løsningen for 0 kr. med en særlig rådgiverkontrakt. Heri inkluderes også materiale, som klæder dig på til rådgivningen af kunder. 

En komplet løsning


Hvorfor skal virksomheder have en whistleblowerordning?

Ny lov

En ny lov forpligter offentlige og private arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte til at indføre en whistleblowerordning, der kan gøre det muligt for ansatte at indberette interne overtrædelser.  

Private arbejdsgivere med 250 eller flere ansatte samt alle offentlige arbejdsgivere skal indføre en intern whistleblowerordning senest d. 17. december 2021. Private arbejdsgivere med 50-249 ansatte kan vente med at indføre ordningen fra den 17. december 2023. Men det anbefaler vi dog ikke.
 

God ledelsespolitik

En whistleblowerordning er et middel til at værne om virksomhedens værdier. Foregår der ulovligheder et sted i din virksomhed, kan de første gløder ligge og ulme; så gælder det om at få hældt vand på gløderne, inden det udvikler til en brand. En whistleblowerordning er derfor en slags forsikringsordning, der medvirker til at værne om virksomhedens værdier – både omdømme og medarbejdere.