Indlæg

Indlæg af CEO, Niels Munk Hansen

25. april 2022

"Det er sundt for en organisation at have et godt miks - især i forhold til køn, alder, etnicitet og faglighed"


Karnov har været en aktør i branchen i mange år. Vores tætte arbejde med kunder og samarbejdspartnere har givet os stor indsigt i den arbejdskultur, der præger både jurister og revisorers hverdag.


Niels Munk Hansen, Chief Executive Officer hos Karnov Group Denmark

Fra vores årlige undersøgelse “Fremtidens Jurist” har vi fået indsigter i branchens forventninger og bekymringer. Fra undersøgelsen ved vi, at specielt yngre jurister efterlyser mere ligestilling og diversitet blandt medarbejdere og i særdeleshed i topledelsen. Der har i årtier været flere kvinder end mænd på jurastudiet, men der er fortsat langt flere mænd end kvinder i lederstillinger og på direktionsgangene.

Der er heldigvis stor og stigende opmærksomhed omkring dette: Dén opmærksomhed skal vi sørge for at fastholde. Udfordringen kan ikke løses over natten. Men vi kan ved at italesætte kulturen gennem konkrete tiltag og i vores rekrutteringsstrategier forsøge at gøre noget ved den strukturelle ulighed.

Niels fra siden_1200x628

Ligestilling af barsel hos Karnov

Vores nyhedsmedie K-NEWS bragte d. 22. marts en artikel, om at mange af advokathusene er i gang med at forbedre barselsvilkårene markant. I Karnov introducerede vi allerede per 1. januar 2022 lige barselsvilkår for mænd og kvinder.

Vi er glade for at kunne gå foran med initiativer, som stiller forældre lige i forhold til barsel. Lige barselsvilkår mener jeg er en af forudsætningerne for at kunne skabe ligestilling mellem kønnene; ikke kun i vores branche, men generelt på arbejdsmarkedet. Mere lige barsel bliver nu også fremmet af den lovgivning, som træder i kraft fra august 2022, hvor 11 uger af barslen bliver øremærket til hver af forældrene.

 

Diversitet fremmer udvikling

Vi hører også et ønske om større diversitet i branchen. Det synes jeg, man skal lytte til. Det er i øvrigt min erfaring, at med diversitet følger kreativitet og udvikling - det understøtter talrige studier og artikler også (bl.a. Harvard Business Review). 

Det er sundt for en organisation at have et godt miks - især i forhold til køn, alder, etnicitet og faglighed. Vi oplever, at det tilfører stor værdi og dynamik.

I Karnov har vi i mange år haft et miks af nationaliteter i vores medarbejdergruppe. Ud af vores i alt 280 medarbejdere er vi beriget med mere end 16 forskellige nationaliteter, og vi er meget tæt på en 50%/50%-fordeling af mænd og kvinder; både blandt medarbejdere og ledere.

Vi bestræber os på ikke at være forudindtagede, når vi rekrutterer. Det må aldrig være køn, alder eller etnicitet, som afgør, hvem vi ansætter. Vores HR-afdeling har blandt andre tiltag indført en “2+1-regel", som sikrer, at der blandt vores tre slutkandidater til en stilling altid vil være mindst én af det modsatte køn repræsenteret.

Diversitet-foto_1200x628

Tryghed og mod sikrer kreativitet og kvalitet

Men fokus på ligestilling og diversitet kan ikke stå alene. Vi har fokus på individet bag medarbejderen. Man må aldrig bare føle sig som en ressource i Karnov. Vi er alle mennesker, som har individuelle behov og bidrager med meget mere end vores faglighed. Humor, gensidig respekt, omsorg for hinanden og tryghed i hverdagen er vigtige elementer i skabelsen af den gode arbejdsplads. Vi skal turde dele ideer og sætte spørgsmålstegn ved tingene. Det udvikler os, styrker kreativiteten og fremmer vores innovation. Vi tror også på, at det øger arbejdsglæden. Uden den ville det ikke være sjovt at gå på arbejde - og dét skal det være.

Vi går altid efter de bedste og dygtigste medarbejdere. Vi søger især medarbejdere med både høj faglighed, kvalitetsfornemmelse og mod til at turde. Vi selv, vores kollegaer og Karnov som organisation kan lære og profitere af vores fejl. Det er vigtigt for mig, at vores medarbejdere er trygge, så de tør at tage initiativ, tør at fejle og tør at tale om det.

Vi har i 2022 en målsætning om at skabe endnu mere tillid og psykologisk tryghed. Det betyder, at vi har konstant fokus på, at alle kan føle sig trygge i hverdagen, både i samværet med kolleger, ledere og på tværs af afdelinger og lande.

 

Walk the talk

Hvis man vil medvirke til dialog om branchens arbejdskultur, så virker det naturligt at starte med sig selv. Netop dét forsøger vi med nogle af vores seneste tiltag.

For mere information - kontakt:

Gitte Trier, PR & Brand Communications Manager
Email: gitte.trier@karnovgroup.com

 

Karnov Group

Karnov Group er en førende leverandør af forretningskritisk information inden for jura, skat, revision og regnskab samt miljø, sundhed og sikkerhed i Danmark og Sverige. Med brands som Karnov, Norstedts Juridik, Notisum, Legal Cross Boarder, Forlaget Andersen, Ante, LEXnordics, DIBkunnskap og Echoline leverer Karnov Group viden og indsigt, der gør flere end 80.000 brugere i stand til at træffe bedre beslutninger, hurtigere – hver dag. Med kontorer i København, Stockholm, Oslo, Paris og Malmø beskæftiger Karnov Group i dag ca. 290 medarbejdere. Nettoomsætningen i 2020 beløb sig til SEK 771 mio. Karnov Group er noteret på Nasdaq Stockholm, Mid Cap segmentet under “KAR”. For mere information, besøg www.karnovgroup.com

 

Del

"Det er sundt for en organisation at have et godt miks - især i forhold til køn, alder, etnicitet og faglighed"