Ny metode skal give større sikkerhed i konkursprocessen

Hidtil har det kunnet være en udfordring for kreditorer at følge med i status på en konkursbehandling, som meget ofte kan strække sig over ganske lang tid. De har ikke haft mulighed for at tilgå aktuel information om status på en konkursbehandling, men har måttet afvente, at kurator udsendte en mail eller et brev om dette med visse intervaller.

I september 2016 kom Finansrådet i samarbejde med Danske Insolvensadvokater med en række anbefalinger til, hvordan samarbejdet mellem kurator og kreditorer i konkursboer kan forbedres. En af anbefalingerne lød, at al kommunikation mellem kurator og kreditorer bør digitaliseres.

Netop dette behov har Kammeradvokaten ønsket at imødekomme med det digitale værktøj Konkursportalen.dk, som giver kreditorer en helt ny mulighed for at følge konkursbehandlingen løbende i real time gennem hele konkursprocessen. Dermed skabes et godt grundlag for at forstå kurators beslutninger, handlinger og mål. Konkursportalen understøtter tidlig involvering af kreditorerne og forventningsafstemning i større og bedre omfang end tidligere og forventes dermed at reducere den usikkerhed, der kan være forbundet med en konkursproces.

Portalen er et ambitiøst eksempel på, hvordan digitalisering kan skabe øget transparens mellem advokat og klient samt øge tilgængeligheden til juridisk information.

Se mere på konkursportalen.dk