Persondataretlig advokatekspertise som software

Advokat, partner Michael Hopp fra Plesner Advokatpartnerselskab er indstillet til Karnovs Nytænkerpris for udviklingen af det digitale persondataværktøj RISMAgdpr.

Den nye persondataforordning træder i kraft til foråret og vil påvirke stort set alle virksomheder, organisationer og myndigheder i Danmark. Michael Hopp og hans persondatarets team i Plesner har i samarbejde med softwareleverandøren RISMA udviklet en samlet digital løsning, hvor de komplekse juridiske krav i persondataforordningen bliver omsat til praktiske og forståelige opgaver og procedurer.

Michael Hopp har bidraget afgørende til en banebrydende nytænkning af, hvordan advokater kan hjælpe virksomheder med at overholde de mange nye regler, som kommer ikke mindst fra EU. Persondata er det første område. Men det tegner starten på en ny tendens, hvor den juridiske rådgivning fra advokathusene bliver bakket op af compliance it-systemer, der har omsat de juridiske krav til praktiske processer. Her har Michael Hopp været på forkant af udviklingen med det nye digitale værktøj.

Michael Hopp og Plesners Persondatarets teams specialistviden om den nye forordning er med RISMAgdpr kondenseret og omsat til en digital løsning, som lavpraktisk og skridt for skridt kortlægger alle relevante forretningsprocesser og sikrer, at virksomheden er "compliant" og overholder de nye persondataregler.

Dette er en nytænkende måde at levere advokatydelser på - ikke som rådgivningstid, men i højere grad som digitaliseret juridisk ekspertise.